PAGE TOP
skip to


This Page is HomeCorporate ProfileBusiness NetworkHeadquarters and Domestic Offices

Headquarters and Domestic Offices

Headquarters

2-2-8, Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576

Institute of Technology

1534-1 Yonku-cho, Nasushiobara-shi, Tochigi 329-2746

Sapporo Branch

JR Tower Office Plaza Sapporo 10F, 2-5 Kita Gojo Nishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-0005

Tohoku Branch

Futsuka Machi Home Plaza Bldg. 2F, 16-20 Futsuka Machi, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8605

Hokuriku Branch

Hokuetsu Dai-Ichi Bldg. 5F, 1-2-25 Higashi Odori, Chuo-ku, Nigata City, Nigata 950-8501

Tokyo Civil Engineering Branch

2-2-8, Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576

Tokyo Building Construction Branch

2-2-8, Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576

Nagoya Branch

Nagoya Toho Bldg. 7F, 1-2-7 Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-8614

Osaka Branch

Lucid Square Umeda 4F, 2-7-18 Shibata, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530-0012

Chugoku Branch

Urban View Grand Tower 7F, 4-1 Kami Hachobori, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima 730-8542

Shikoku Branch

Matsuyama MC Bldg. 7F, 4-4-3 Chifune Machi, Matsuyama, Ehime 790-0011

Kyushu Branch

Teraso II 6F, 2-7-27 Hakata Eki Higashi, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka 812-8614PAGE END