PAGE TOP
skip to


This Page is HomeCorporate ProfileCorporate Data

Corporate Data

Overview

Company Name PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.
Head Office 2-8 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576, Japan
Tel : 81-3-3817-7181
Fax : 81-3-3817-7642
Established April 1896
Paid-in Capital 30,449 million of JPY
Employees 2,522(as of March 31, 2016)

Members of the Board, Audit & Supervisory Board Members and Executive Officers

Members of the Board and Audit & Supervisory Board Members

President, Chief Executive Officer and Representative Director Takuzo Shimizu
Executive Vice President, Representative Director

Kunihiko Sasaki

Kazuya Ueda

Members of the Board

Akihiko Togo

Yuji Nakamitsu
Tetsushi Noguchi

Shinichi Igarashi

Michio Inatomi
Hisanori Ohara
Yasuhiro Kawashima

Audit & Supervisory Board Members Takeshi Miyazono
Hironaga Fukuda
Yoshiaki Oohashi
Tatsuya Toyoshima

Executive Officers

President, Chief Executive Officer Takuzo Shimizu
Executive Vice Presidents

Kunihiko Sasaki

Kazuya Ueda

Akihiko Togo

Senior Managing Executive Officers

Sumio Yamashita

Osamu Ochi

Yuji Nakamitsu

Takehiko Fujita

Shuhei Kazusa

Managing Executive Officers

Makoto Shimoishi

Ryoji Tahara

Kiyoto Yoshinaga

Tetsushi Noguchi

Masahiro Fukushima

Satoshi Shimauchi

Hiroshi Maeda

Shinichi Igarashi

Sho Matsuyama

Michio Inatomi

Takeshi Sasaki

Tetsunori Ooshimo

Jyunji Katsumura

Hiroshi Watanabe

Executive Officers

Takashi Nakazawa
Hiroyuki Tsubosaki
Fujio Okada

Haruki Ogata

Hajimu Katayama

Masanori Kotsuji

Hiromi Furuno

Syuichi Machida

Syunji Kitahashi

Shin Satou

Toyomitsu Fujiwara

Yoshito Otsu

Kazushi Yamashita

Toshitomo Nakamura

Tsunehiro Sekimoto

Katsuyuki Sakurai

Nario Yoshida

Tomoyuki Yamashita

(as of April 1, 2017)


PAGE END