PAGE TOP
skip to


This Page is HomeCorporate ProfileCorporate Data

Corporate Data

Overview

Company Name PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.
Head Office 2-8 Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8576, Japan
Tel : 81-3-3817-7181
Fax : 81-3-3817-7642
Established April 1896
Paid-in Capital 30,449 million of JPY
Employees 2,441(as of March 31, 2015)

Directors, Auditors and Executive officers

Directors and Corporate Auditors

Chairman, Representative Director

Yoshio Murashige
President, Chief Executive Officer and Representative Director Takuzo Shimizu
Executive Vice President, Representative Director

Kunihiko Sasaki

Members of the Board

Akihiko Togo

Kazuya Ueda

Yuji Nakamitsu
Tetsushi Noguchi

Shinichi Igarashi

Michio Inatomi
Hisanori Ohara

Corporate Auditors Takeshi Miyazono
Tatsushi Higuchi
Hironaga Fukuda
Tatsuya Toyoshima

Executive Officers

President, Chief Executive Officer Takuzo Shimizu
Executive Vice Presidents

Hayuru Tsuda

Kunihiko Sasaki

Kosuke Kondo

Senior Managing Executive Officers

Sumio Yamashita
Tsuneyoshi Mochizuki
Yasuji Kakimoto
Masami Kouchi

Akihiko Togo

Osamu Ochi

Kazuya Ueda

Managing Executive Officers

Takashi Kitagawa

Shinya Nakayama
Ryoichi Yanagida
Makoto Shimoishi

Yuji Nakamitsu

Ryoji Tahara

Executive Officers

Takashi Nakazawa
Yoshikazu Kobayashi
Hiroyuki Tsubosaki
Masazumi Murayama
Fujio Okada
Tetsushi Noguchi
Masahiro Fukushima

Haruki Ogata

Hajime Katayama

Shinichi Igarashi

Satoshi Shimauchi

Sho Matsuyama

Atsushi Hidaka

Michio Inatomi

Takeshi Sasaki

Masanori Kotsuji

Tetsunori Ooshimo

Hiromi Furuno

Jyunji Katsumura

Hiroshi Watanabe

(as of June 26, 2015)


PAGE END